Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj

2013-05-30 13:52:40

V současnosti probíhá veřejná konzultace k materiálu Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020...

V současnosti probíhá veřejná konzultace k materiálu Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Vstupní materiál k této debatě byl zveřejněn v lednu 2013, k připomínkování je k dispozici do června tohoto roku; na základě došlých připomínek bude tvořena vlastní Strategie – více zde. Podklady k přípravě Strategie s detailnějšími materiály k jednotlivým směrům uvedeným ve vstupním materiálu a termíny diskusních stolů k nim jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Všechny tyto debaty nad Strategií 2020 rámci Česko mluví, by měla shrnout a uzavřít konference, kterou organizuje společně MŠMT, SKAV, Edu-in a Pomáháme školám k úspěchu (viz níže).

Text, který zde zveřejňujeme (Připomínky skupiny akademických, odborných a pedagogických pracovníků v oblasti VUR k dokumentu “Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky do roku 2020”), i navržené úpravy Strategie 2020, jsou příspěvkem do této veřejné debaty.

Stručné shrnutí:

Konkrétní opatření, které by se ke změnám Strategie ve smyslu EV i VUR měly vázat:

Na konferenci Kvalitní výuka…, kde proběhne veřejná diskuse ke Strategii 2020, je možné se ještě přihlásit zde http://www.ucimekvalitne.cz/. Konference se koná 14. června 2013, v 9:30 – 15:00 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7,