Úvodník druhého čísla časopisu Bedrník v roce 2010

2010-04-06 20:15:00

Hana Kolářová

Finanční a hospodářská krize je dobrá k tomu, že si připustíme neobvyklé, ba nepohodlné otázky.  A hledání odpovědí na takové otázky je správný pohon změny, možná i pokroku...

Populární ekonom Tomáš Sedláček se ve své knize Ekonomie dobra a zla, jejíž doporučení najdete v novém čísle Bedrníku v rubrice Nabídka, vrací ke starozákonnímu: Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok... Stejný motiv začala zkoumat Naďa Johanisová z Masarykovy univerzity v Brně ještě „v době, kdy po ekonomické krizi nebylo ani vidu ani slechu,“ jak sama říká. Pod titulem Peníze, které slouží, najdete v Bedrníku dvě její nekonvenční a prozíravé statě z počátku tisíciletí o hlubších souvislostech. Autorka vyzývá k diskusi, „jak převést komplexní a centralizovanou industriální civilizaci do post-fosilní fáze. Jak vrátit tvorbu peněz pod demokratickou kontrolu občanů? ... Jak přejít z fáze expanze (růstu) do fáze stabilizace ekonomiky v éře, kdy na fosilní paliva, která růst poháněla, nelze z více důvodů spoléhat? ... Politici začnou hledat odpovědi na tyto otázky, až jim je položí občané.“ Aby občané byli schopni klást důležité otázky, potřebují rozvíjet kompetence už od dětství. Přečtěte si, jak na to jdou v základní škole v Horce nad Moravou. Dokázali využít peníze z evropských fondů například na realizaci školních projektových dnů. Jak se dětem líbí „V neznámém městě“ nebo den, kdy se seznamují s tím, „Jak založit s. r. o.“, „Co budou děti potřebovat za 10 let“ – jen otočte bedrníkový list a budete vědět. V Horce uměli získat prostředky i na vybavení školy, na projekt Moderní výuka v moderním prostředí. Nu a nyní, opět s pomocí evropských fondů, inovují školní vzdělávací program cestou smysluplné integrace předmětů. V základní škole v Dukelské ulici v Příboru zase dokázali svým projektem přesvědčit nadaci významného průmyslového podniku a s pomocí grantu vybudovali školní ekologické středisko Větrník, které slouží nejen žákům školy, ale je otevřené i široké veřejnosti. Jak to v těch školách dělají? Jak na žádost o grant, vám ze svých zkušeností poradí Milica Vojtíšková z brněnského Rezekvítku.

Další možné pohledy na finanční toky najdete v zeměpisně zajímavém článku Pokřivená zrcadla světa a také v didaktické příloze, která se zabývá tím, Kdo je za vodou. Ale trochu jinak, než vytane na mysli: My, bohatí seveřané spotřebováváme v nepoměru přírodní zdroje Jihu, například virtuální vodu. To jsou ty tisíce litrů vody na jedno tričko z vyprahlého Uzbekistánu, kde zmizelo celé jedno moře, Aralské, na závlahy bavlníku. Z jiného konce světa si vychutnejte nádherný projekt solární školy v Himálaji, vybudované a provozované českým občanským sdružením Surya. Středoškolský pedagog nizozemského původu, držitel Ceny ministra životního prostředí ČR, Jan W. Jongepier předkládá málo známé informace o bance s ekologickými ideály – skutečné nizozemské bance, která úspěšně využívá peníze klientů k podpoře podniků, projektů a zemí, které odpovídají přísným sociálním, etickým a ekologickým kritériím. Mimochodem, víte, že existují i zelené podílové fondy? Třeba akciový fond ESPA WWF Stock Umwelt investuje pouze do podniků, na jejich výběr dohlíží poradní sbor mezinárodně uznávaných odborníků v oblasti životního prostředí, a fond se také vzdává části svých příjmů ve prospěch Světového fondu na ochranu přírody – World Wildlife Fund (ano, ten, co má ve znaku medvídka pandu). Nu a to už jsme skoro v tématu příštího čísla: WILDERNESS – DIVOČINA.

Nikoli divokou jízdu – a když, tak jedině pro adrenalinovou potěchu – finančním světem současnosti přeje

Hana Kolářová

EDITORIAL – BEDRNÍK 2010/2, HLAVNÍ TÉMA: FINANCE

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. První číslo vyšlo v listopadu 2002.

Šéfredaktorkou časopisu Bedrník je Mgr. Hana Kolářová, e-mail: hana.kolarova@tiscali.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na tuto adresu můžete posílat své příspěvky, nápady a náměty.

Přehled starších i aktuálních čísel Bedrníku je dostupný online: http://www.pavucina-sev.cz/b_bedrnik.htm; časopis si lze objednat na adrese střediska SEVER, pracoviště Krkonoše, Horní Maršov 89, 542 26.