Tlačová správa z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti

2011-12-31 08:54:11

Mikuláš Huba

Dňa 29. 11. 2011 sa v Primaciálnom paláci v Bratislava uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Cesty k udržateľnejšej budúcnosti (Dobříš+20 vo svetle geografických a environmentálnych výskumov).

Organizátormi konferencie boli  Geografický ústav SAV,  Slovenská geografická spoločnosť pri SAV,  Slovenská a Česká asociácia Rímskeho klubu a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR a ČR.

Konferencia pozostávala týchto hlavných tematických okruhov:

- Dobříšska konferencia + 20: Dvadsať rokov procesu Životné prostredie pre Európu (EfE)

 vo svetle 7. Pan-európskej konferencie ministrov životného prostredia v Astane.

 

- Prípravný proces Rio+20 (pripravovaná Konferencia OSN 20 rokov po Summite Zeme v Rio de Janeiro).  

- Štyri desaťročia od vydania 1. správy Rímskemu klubu: Hranice rastu.

- Geografické, environmentálne a ďalšie výskumy v kontexte koncepcie udržateľnosti.

Na konferencii so svojimi prezentáciami a diskusnými príspevkami vystúpili poprední predstavitelia geografického a environmentálneho výskumu, zástupcovia ministerstiev životného prostredia ČR a SR, odborníci z radov Rímskeho klubu, mimovládnych organizácií a ďalší kompetentní zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska:  Jana Dlouhá, Mikuláš Huba, Vladimír Ira,  Mária Kozová, Pavel Nováček, Václav Mezřický, László Miklós, Lukáš Pokorný, Thomas Schauer, Pavel Šremer, Kamil Vilinovič a iní.  Svoj príspevok poslal viceprezident prípravného výboru summitu OSN Rio+20 prof. Moldan, pozdravný list účastníkom konferencie adresoval Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik a  písomne ich pozdravil aj výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie OSN  a zástupca generálneho tajomníka OSN  Jan Kubiš.

Súčasťou podujatia bola projekcia archívneho dokumentárneho filmu z konferencie v Dobříši a prezentácia aktuálnych publikácií, ktoré sa týkajú problematiky diskutovanej počas konferencie

Na záver konferencie jej účastníci prijali vyhlásenie adresované vláde, parlamentu, mestám a obciam, podnikateľským subjektom, výchovno-vzdelávacím a vedecko-výskumným inštitúciám, cirkviam, odborom a tretiemu sektoru.

Konferenciu podporili:

Slovenská akadémia vied, SPECTRA – Centrum excelentnosti (No. 26240120002) a Rímsky klub – Európske podporné centrum so sídlom vo Viedni.