Obec v učení, učení v obci

2012-06-19 23:01:37

Dne 30. 3. 2012 proběhla v Praze konference Obec učení, učení v obci. Cílem akce bylo představit tzv. místně zakotvené učení (dále MZU), shrnout jeho přínosy obcím i školám a prezentovat jeho základní principy a cíle.

Na konferenci vystoupila lektorka Delia Clark, spoluautorka publikace Učíme se rozhodovat pro budoucnost, která mimo jiné upozornila na význam výzkumu dopadu uplatňování MZU a potřebnosti konkrétních podkladů, čísel a dat. Dále představila výstupy a reálné dopady toho, co MZU dokáže.

Na programu dne následovaly příklady využití MZU v České republice. Jiří Kulich ze Střediska ekologické výchovy SEVER přiblížil metodiku projektu Škola pro udržitelný život - vzdělávacího, grantového a asistenčního programu Nadace partnerství. Iva Nesvadbová pak představila školu, která je v SUŽ zapojena již od roku 2004 - ZŠ praktická, Králíky - a přítomné seznámila i s dalšími realizovanými projekty.

V závěru konferenci se přítomní zamysleli nad možnostmi propagace myšlenky MZU, jaké nástroje použít a jak pracovat s bariérami.