Vznik nového pracoviště – Centra biologie, geověd a envigogiky

2012-12-31 14:10:29

V říjnu tohoto roku (2012) nás informovala děkanka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., o vzniku nového pracoviště – Centra biologie, geověd a envigogiky. Tato katedra vznikla 1.9.2012 sloučením katedry biologie a katedry geografie v rámci FPE ZČU; nové pracoviště bylo v souladu s legislativou začleněno do Statutu fakulty a změna byla schválena senátem fakulty i univerzity, přičemž název byl vybrán z několika návrhů, které připravili jeho pracovníci.

Využití pojmu envigogika je spojeno s názvem našeho časopisu, neboť jde o novotvar, který jsme skutečně u příležitosti jeho vzniku v rámci redakční rady vymysleli (největší podíl autorství připadá na členku redakční rady Hanu Kolářovou). Obecné uznání tohoto pojmu jakožto pedagogického termínu či konceptu je ovšem cosi nového ‑ na jeho základě se může rozvíjet obor či metody vzdělávání a výuky, a může se tak jednat o skutečně novou oblast pedagogického snažení, ke které jsme svým způsobem přispěli. Přinejmenším se tím rozšiřují možnosti využívat pojem „envigogika“ v oblasti pedagogické praxe a snad i teorie. To je velmi příznivá zpráva, která by mohla potěšit i naše čtenáře.

Za tuto poctu našemu snažení samozřejmě děkujeme a nově vzniklému pracovišti přejeme hodně zdaru do budoucna. Současně doufáme v odborné kontakty s jeho pracovníky, ať již se bude jednat o získání nových autorů a recenzentů, s jejichž nedostatkem se stále potýkáme.